A könyvtári gyűjtőkörbe tartozó hungarikumok a magyar kulturális örökség részét képezik. Weboldalunk közös felületen gyűjti össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

Hungarikumnak tekintjük azokat a dokumentumokat, amelyek
  • Magyarország mindenkori területén* bármely nyelven jelentek meg,
  • Magyarország mindenkori területén* kívül magyar nyelven jelentek meg,
  • magyar illetve magyarországi szerzőtől bárhol, bármilyen nyelven jelentek meg,
  • tartalmukban magyar, illetve magyarországi vonatkozásúak.
A hungarikumok regisztrálásának hosszú és szerteágazó története 1711-ben kezdődött, amikor a magyarországi szerzők munkáit Czvittinger Dávid regisztrálta Specimen Hungariae literatae címmel Frankfurtban és Leipzigben megjelent latin nyelvű személyi bibliográfiájában. Már magyar nyelven jelent meg Sándor István Magyar könyvesház című könyvészete 1803-ban Győrben, amely nemzeti irodalmunk első átfogó számbavétele.

A nyomtatott hungarikumok tudományos igényű bibliográfiai munkálatai a 19. század második felében indultak meg. Kezdetekben az egyéni kezdeményezés jellemezte a tevékenységet (Szinnyei József, Szabó Károly, Petrik Géza, Kiszlingstein Sándor, Hellebrant Árpád, Apponyi Sándor munkássága) a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete támogatásával. A 20. század első felétől ez intézményes formában az Országos Széchényi Könyvtár keretei között folyik, a régi nyomtatványok tekintetében együttműködve a Magyar Tudományos Akadémiával. A megjelent retrospektív ciklusok - a dokumentumtípusok, a nyelv és a terület vonatkozásában eltérő gyűjtőkörrel és leírási részletességgel – az 1473–1960 közötti időszakra vonatkozóan évkihagyás nélkül regisztrálják a hungarikum dokumentumokat.

1946-tól 2001-ig a nyomtatott kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerébe tartozó kiadványok vették számba a különféle dokumentumtípusokat. 2002-től e-folyóiratként érhető el az MNB kurrens anyaga.

A hungarikumok korszerű retrospektív bibliográfiáinak létrehozása érdekében az OSZK új adatbázisok építését kezdte meg.

* Magyarország mindenkori területén az alábbiakat kell érteni
  • Magyarország és Erdély 1918-ig (Horvátország és Szlavónia nélkül).
  • Pozsega, Verőce és Szerém vármegyék 1868-ig.
  • Fiume 1779-1918 között.
  • az 1919 után kialakult magyar állam területe, figyelembe véve az 1938 és 1941 között bekövetkezett határváltoztatásokat.utolsó frissítés: 2010. április 1.

Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott. Az Ön képernyőjének felbontása: